Zdjęcia Pantomorfogiczne

Co to jest zdjęcie pantomograficzne?

Zdjęcie pantomograficzne to specjalny rodzaj zdjęcia rentgenowskiego, które jest wykorzystywane do diagnozowania i monitorowania zdrowia zębów i jamy ustnej. Zdjęcie pantomograficzne jest wykonywane przy użyciu specjalnego aparatu rentgenowskiego, który emituje promieniowanie rentgenowskie wokół głowy pacjenta. Promieniowanie to pozwala lekarzowi na uzyskanie obrazu całej szczęki pacjenta wraz z zębami, stawami i kośćmi. Zdjęcie pantomograficzne jest szeroko stosowane w stomatologii, aby umożliwić lekarzom dokładną ocenę stanu zdrowia zębów pacjenta. Zdjęcie pantomograficzne może również być używane do monitorowania postępów leczenia i monitorowania stanu zdrowia pacjenta po leczeniu.

Kiedy wykonuje się zdjęcie pantomograficzne w stomatologii?

Zdjęcie pantomograficzne wykonuje się zazwyczaj raz na 2 lata lub częściej, jeśli lekarz stomatolog uzna to za konieczne. Wymaga ono specjalnego sprzętu i wykonywane jest przez przeszkolony personel. Zdjęcie trwa tylko kilka sekund. Po wykonaniu zdjęcia lekarz stomatolog może je obejrzeć i ocenić stan jamy ustnej pacjenta.