Nasz zespół

Kiworkowa-Turowska Julietta

Lekarz dentysta specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej .Studia skończyła w 2011 r. Uzyskała specjalizacje w 2014 w Wojskowej Akademii Medycznej w Sankt Petersburgu.

W Villa Nova przyjmuje dzieci i dorosłych .Wykonuje zabiegi z użyciem autologicznego koncentratu czynników wzrostu (CGF)oraz komórek CD34+ z własnej krwi pacjenta.

Przeprowadza zabiegi na zatokach szczękowych, implantacje regeneracje kości, ekstrakcje zębów zatrzymanych jak i mleczaków

Kiworkowa-Turowska Julietta