Nasz zespół

Temczuk Artur

Absolwent Łódzkiej Akademii Medycznej, którą ukończył w 1986 r. W latach 1987-2004 – starszy asystent w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Polikliniki CSK WAM, gdzie uzyskał II stopień specjalizacji z protetyki stomatologicznej. Prowadził również działalność dydaktyczną jako kierownik specjalizacji innych lekarzy. W Villa Nova Dental Clinic zajmuje się protetyką.

Temczuk Artur