Nasz zespół

Romanowska Anna

W 2005 r. ukończyła Wydział Lekarsko-Dentystyczny Akademii Medycznej w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym. Od 2006 r. członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. W latach 2008-2013 rezydent w Zakładzie Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie odbywała szkolenie specjalizacyjne, zakończone Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym i uzyskaniem tytułu specjalisty ortodoncji. Współautorka kilku prac naukowych z dziedziny ortodoncji, opublikowanych w Polsce i na świecie. Bezustannie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach ortodontycznych.

Romanowska Anna