Nasz zespół

Wróbel-Bednarz Kamila

Ukończyła Wydział Lekarsko-Dentystyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2008 roku oraz studia podyplomowe „Biomateriały – materiały dla medycyny” na AGH w Krakowie rok później. W 2014 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską dotyczącą biomechaniki zębów zaopatrzonych wkładami koronowo-korzeniowymi. Od 2009 roku jest pracownikiem Katedry Protetyki Stomatologicznej Wydziału Lekarsko Dentystycznego WUM, gdzie pracuje ze studentami polsko i anglojęzycznymi jest również Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Protetyki. Kilkukrotnie została laureatem Nagrody Rektora za osiągnięcia dydaktyczne. Prowadzi szkolenia dla lekarzy z zakresu protetyki stomatologicznej.Jest absolwentem cyklu Curriculum „Gnatologia i okluzja w interdyscyplinarnej stomatologii” według protokołu Vienna School of Interdisciplinary Dentistry The Slavicek Foundation. Jest specjalistą w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Ukończyła liczne kursy. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu złożonych planówleczenia. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń okluzji oraz układu ruchowego narządu żucia, w tym stawu skroniowo-żuchwowego. Stale pracuje naukowo. Jest autorem licznych publikacji. Brała aktywny udział w wielu projektach interdyscyplinarnych oraz konferencjach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Wróbel-Bednarz Kamila