Nasz zespół

Wieczorek Piotr

Lekarz stomatolog, specjalista chirurgii stomatologicznej. Absolwent Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Studiował w latach 1989-1994. Od 1994 do 2006 pracował na etacie Asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Szczękowo Twarzowej AM w Warszawie. W 1998 zdał egzamin specjalizacyjny I stopnia z chirurgii stomatologicznej a w 2001 roku uzyskał tytuł specjalisty II stopnia w zakresie chirurgii stomatologicznej. Od wielu lat bierze czynny udział w szkoleniach, sympozjach, wykładach w kraju i za granicą, dotyczących implantologii stomatologicznej. Członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej.

Wieczorek Piotr