Nasz zespół

Kolasa-Rączka Anna

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej, na której w 2004 r. otrzymała dyplom lekarza dentysty z wyróżnieniem dla najlepszego absolwenta. W 2005 roku złożyła Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy z najlepszym wynikiem w kraju. Trzy lata później (listopad 2008) uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Uczestniczka wielu szkoleń i sympozjów stomatologicznych. Współautorka kilku prac naukowych z dziedziny radiologii i ortodoncji.

Kolasa-Rączka Anna