Nasz zespół

Marek-Skura Katarzyna

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku fizjoterapia.

Posiada także uprawnienia higienistki stomatologicznej. Aktywnie doskonali i rozszerza wiedzę i umiejętności zawodowe.

Marek-Skura Katarzyna