Nasz zespół

Mikołajczyk Filip

Specjalista chirurgii Szczękowo – twarzowej.

Ukończył Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (wydział Lekarski II). Podczas studiów między innymi Stypendysta Rektora UMP (stypendium dla najlepszych studentów) oraz Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii (PTSS Poznań). Po odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (wynik mieszczący się w 10% najwyższych wyników w Kraju) rozpoczął specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo – twarzowej w ramach rezydentury w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii. W 2022 roku złożył Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskał tytuł specjalisty chirurga szczękowo – twarzowego. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii i chirurgii rekonstrukcyjnej w Kraju i za granicą.

Mikołajczyk Filip