Nasz zespół

Michałek-Pasternak Ewa

Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny w 2007 roku. W roku 2013 uzyskała tytuł specjalisty z zakresu stomatologii dziecięcej, zdając Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z najlepszym wynikiem w kraju. Ambitna i sumienna – stale podnosi swoje kwalifikacje oraz pogłębia wiedzę na kursach i szkoleniach. Jest także współautorką kilku prac naukowych z zakresu pedodoncji.

W Villa Nova Dental Clinic zajmuje się leczeniem zachowawczym dorosłych i dzieci.

Michałek-Pasternak Ewa