Zespół

Zespół Villa Nova Dental Clinic tworzą kompetentni i doświadczeni specjaliści ze wszystkich dziedzin stomatologii, prezentujący swoje osiągnięcia i wiedzę na licznych kongresach medycznych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Właściciel Kliniki – dr n. med. Emma Kiworkowa stworzyła największy wśród prywatnych placówek w kraju zespół lekarzy ortodontów.

Dzięki naszemu ciągłemu zaangażowaniu w rozwój dajemy Państwu dostęp do najnowocześniejszych światowych technologii. Nasi lekarze stomatolodzy uczestniczą w wielu szkoleniach i sympozjach w Polsce, jak i na świecie.

Chcemy, żeby Państwo wiedzieli, że nad Waszym zdrowiem czuwają specjaliści, którzy w każdej chwili służą swoją wiedzą, doświadczeniem i radą. Wszystko to w trosce o Państwa zdrowie i dobro. To Wy jesteście dla nas najważniejsi.

Lekarze
Kiworkowa Emma

Kiworkowa Emma

Egzamin maturalny zdała w amerykańskim Middletown High School. W roku 2001 uzyskała dyplom Warszawskiej Akademii Medycznej, a 5 lat później obroniła doktorat Akademii Medycznej w Lublinie. Uczestniczka ponad 40 szkoleń z dziedziny ortodoncji, z której specjalizację rozpoczęła w 2004 r. Współautorka 10 prac naukowych oraz wielu doniesień zjazdowych poświęconych m.in. roli diagnostyki radiologicznej w stomatologii i ortodoncji. Tłumaczka kilku rozdziałów podręcznika „Radiologia stomatologiczna” pod redakcją prof. T.K. Różyło. Biegle włada językiem polskim, angielskim, rosyjskim oraz w stopniu podstawowym językiem francuskim. W Villa Nova Dental Clinic w Warszawie jest liderem zespołu ortodontów oraz współwłaścicielem kliniki.
Czytaj więcej
Badowska Karolina

Badowska Karolina

Ukończyła studia na Wydziale Stomatologii w 2000 roku. Uczestniczka licznych kongresów i sympozjów z dziedziny protetyki, implantologii i przede wszystkim stomatologii estetycznej. W swojej pracy szczególny nacisk kładzie na dokładność i rygorystyczne przestrzeganie procedur planistyczno-wykonawczych. Posiada dużą wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii kompozytów i ceramik dentystycznych oraz nieprzeciętną intuicję w planowaniu estetyki uśmiechu, jest również specjalistką w wizualizacjach komputerowych z dziedziny stomatologii estetycznej. Jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej “PASE”. Poza działalnością medyczną interesuje się fotografią artystyczną, grafiką komputerową oraz lotnictwem sportowym.
Czytaj więcej
Bobin Dalia

Bobin Dalia

Absolwentka Lithuanian University of Health Sciences. Dyplom lekarza dentysty uzyskałam w 2017 roku. Na studiach moim największym zainteresowaniem była orotodoncja. W tym kierunku zgłębiam swoją wiedzę do dziś. Autorka pracy magisterskiej z zakresu dysfunkcji języka oraz uczestniczka licznych szkoleń z zakresu współczesnej ortodoncji. Na co dzień pracuję z aparatami samoligaturującymi oraz z apratami grubołukowymi opartymi na mini implantch i systemami nakładkowymi. Dużo satysfakcji dostarcza mi praca w Fundacji Wiewiórkii Julii. Wolny czas spędzam na treningach boksu lub z książką i kawą.
Czytaj więcej
Bogdańska Joanna

Bogdańska Joanna

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Studia ukończyła z wyróżnieniem w 2015r. W 2021r. uzyskała tytuł specjalisty w zakresie protetyki. Uczestniczy w  licznych kursach i kongresach stomatologicznych, podczas których nieustannie podnosi swoją wiedzę i umiejętności praktyczne. W klinice zajmuje się stomatologią zachowawczą oraz protetyką.
Czytaj więcej
Borsuk-Nastaj Beata

Borsuk-Nastaj Beata

Ukończyła studia w 2001 roku w Akademii Medycznej w Lublinie. Od 2003 roku pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2007 roku otworzyła specjalizację w zakresie protetyki stomatologicznej. Uczestnik ponad 30 konferencji naukowych i szkoleń praktycznych głównie z zakresu protetyki stomatologicznej. Jest autorką kilku publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Sekcji Protetyki oraz OSIS.
Czytaj więcej
Brandt Rafał

Brandt Rafał

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyplom uzyskał w 2004 r. W latach 2007 – 2009 specjalizacja w Instytucie Matki i Dziecka w Zakładzie Wad Twarzoczaszki Poradni Rozszczepowej – leczenie dzieci z wadami wrodzonymi, w tym z rozszczepami. Od 2009 roku kontynuacja specjalizacji w Zakładzie Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizacja zakończona w 2012 roku egzaminem państwowym z drugim wynikiem w Polsce. Od kilu lat jako jeden z nielicznych ortodontów w kraju zajmuje się leczeniem wad zgryzu aparatem lingwalnym – Incognito. Uczestnik wielu szkoleń z dziedziny ortodoncji. Ortodoncja jest jego pasją. W Villa Nova Dental Clinic zajmuje się ortodoncją, biegle włada językiem angielskim.
Czytaj więcej
Brzezińska Katarzyna

Brzezińska Katarzyna

Ukończyła studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Zabrzu w 2005 r. Od momentu ukończenia studiów stale rozwija swoje umiejętności poprzez udział w kursach i konferencjach stomatologicznych wykorzystując zdobytą wiedzę w codziennej praktyce . Zajmuje się stomatologia zachowawcza oraz dziecięcą. W codziennej pracy kładzie nacisk na poświęcenie pacjentowi maksymalnej ilości uwagi, interdyscyyplinarnemu podejściu do pacjenta oraz skupia się na stworzeniu miłej atmosfery w gabinecie. Oprócz stomatologii interesuję się sztuka kulinarną, motoryzacją oraz zwierzętami.
Czytaj więcej
Czerniak-Płatos Justyna

Czerniak-Płatos Justyna

Ukończyła Pomorską Akademię Medyczną na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym (2006 r.). Specjalizuje się w periodontologii. Długoletnia współpraca z Mazowieckim Centrum Stomatologii owocowała dużym doświadczeniem i leczeniem pacjentów na najwyższym poziomie.
Czytaj więcej
Dąbek-Skoczylas Małgorzata

Dąbek-Skoczylas Małgorzata

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyplom lekarza dentysty uzyskała w 2013 r. W 2018 r. ukończyła studia podyplomowe z medycyny estetycznej na GWSH. Stale podnosi kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach stomatologicznych. Stara się patrzeć na pacjenta holistycznie. Szczególnym zainteresowaniem darzy stomatologię minimalnie inwazyjną i stomatologię estetyczną. Dla większej precyzji, wszystkie zabiegi  wykonuje w powiększeniu lup lub mikroskopu.
Czytaj więcej
Dąbrowicz Aneta

Dąbrowicz Aneta

Ukończyła studia na Akademii Medycznej w Łodzi w 2002r. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, śledzi najnowsze osiągnięcia w stomatologii a zdobytą wiedzę wykorzystuje w codziennej praktyce. Zajmuje się stomatologią zachowawczą i dziecięcą. Szczególnie interesuje się stomatologią estetyczną i minimalnie inwazyjną oraz odbudową brakujących zębów z użyciem włókien szklanych np. po urazie lub przed zabiegiem implantologicznym. Prywatnie wielbicielka książek, czekolady i herbaty.
Czytaj więcej
Gajec-Dalak Agnieszka

Gajec-Dalak Agnieszka

Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2005 roku z pasją oddaje się stomatologii. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w przywracaniu zdrowego uśmiechu. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. W Villa Nova Dental Clinic zajmuje się stomatologią zachowawczą i pedodoncją.
Czytaj więcej
Jankowska Anna

Jankowska Anna

Ukończyła Akademię Medyczną w Białymstoku w 2005 roku. Stale poszerza swoje zainteresowania w zakresie endodoncji mikroskopowej. Bierze udział w licznych kursach i konferencjach w Polsce i za granicą. W Villa Nova Dental Clinic zajmuje się estetyczną odbudową zachowawczą i endodoncją. Instruktor jazdy konnej i hippoterapii.
Czytaj więcej
Kiworkowa-Turowska Julietta

Kiworkowa-Turowska Julietta

Lekarz dentysta specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej .Studia skończyła w 2011 r. Uzyskała specjalizacje w 2014 w Wojskowej Akademii Medycznej w Sankt Petersburgu. W Villa Nova przyjmuje dzieci i dorosłych .Wykonuje zabiegi z użyciem autologicznego koncentratu czynników wzrostu (CGF)oraz komórek CD34+ z własnej krwi pacjenta. Przeprowadza zabiegi na zatokach szczękowych, implantacje regeneracje kości, ekstrakcje zębów zatrzymanych jak i mleczaków
Czytaj więcej
Knysz Arkadiusz

Knysz Arkadiusz

Absolwent Białostockiego Uniwersytetu Medycznego. Dyplom lekarza dentysty uzyskał w 2013 roku.Ortodoncja zawsze była moją pasją a praca w Villa Nova Dental Clinic wśród najlepszych lekarzy ortodontów z zastosowaniem najnowocześniejszych metod leczenia ortodontycznego pozwala mi spełniać się zawodowo. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i sympozjach z zakresu ortodoncji. Prywatnie miłośnik sportów zimowych i zapalony motocyklista.
Czytaj więcej
Kolasa-Rączka Anna

Kolasa-Rączka Anna

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej, na której w 2004 r. otrzymała dyplom lekarza dentysty z wyróżnieniem dla najlepszego absolwenta. W 2005 roku złożyła Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy z najlepszym wynikiem w kraju. Trzy lata później (listopad 2008) uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Uczestniczka wielu szkoleń i sympozjów stomatologicznych. Współautorka kilku prac naukowych z dziedziny radiologii i ortodoncji.
Czytaj więcej
Matejkowski Bartosz

Matejkowski Bartosz

Jestem absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku lekarsko-dentystycznym. Uczestniczyłem w wielu zagranicznych stażach i kursach m.in. na Uniwersytecie Nowojorskim (NYU) czy Uniwersytecie Kalifornijskim (UCLA). Biegle posługuje się językiem angielskim. W codziennej pracy zajmuje się tworzeniem pięknego uśmiechu poprzez cyfrowe planowanie i diagnostykę. Tworzę niepowtarzalne i indywidualne uśmiechy poprzez licówki i wszystkie najnowocześniejsze rozwiązania protetyczne starając się przekraczać oczekiwania. Stawiam na otwartą współpracę z pacjentem, zawsze konsekwentnie i skrupulatnie dążąc do ustalonych wspólnie celów. Posługuje się narzędziami, które w łatwy sposób są w stanie zwizualizować przyszły efekt leczenia. Zawodowo zainteresowany jestem rozwojem w kierunku protetyki oraz implantologii. Przykładam ogromną uwagę do estetyki dziąseł i zębów oraz harmonii twarzy i uśmiechu.Swoja wiedzę przekazuje również innym lekarzom podczas wielu szkoleń z zakresu protetyki, implantoprotetyki oraz współpracy zespołów protetyk-ortodonta. Prywatnie jestem pasjonatem sportów wodnych, podróży i dobrej kuchni.
Czytaj więcej
Michałek-Pasternak Ewa

Michałek-Pasternak Ewa

Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny w 2007 roku. W roku 2013 uzyskała tytuł specjalisty z zakresu stomatologii dziecięcej, zdając Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z najlepszym wynikiem w kraju. Ambitna i sumienna – stale podnosi swoje kwalifikacje oraz pogłębia wiedzę na kursach i szkoleniach. Jest także współautorką kilku prac naukowych z zakresu pedodoncji. W Villa Nova Dental Clinic zajmuje się leczeniem zachowawczym dorosłych i dzieci.
Czytaj więcej
Michalik Izabela

Michalik Izabela

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej. Dyplom lekarza stomatologa uzyskała w 1992 roku. Umiejętności doskonali i aktualizuje na licznych kursach i szkoleniach. W Villa Nova Dental Clinic zajmuje się leczeniem endodontycznym przy użyciu mikroskopu oraz stomatologią zachowawczą.
Czytaj więcej
Mikołajczyk Filip

Mikołajczyk Filip

Specjalista chirurgii Szczękowo - twarzowej. Ukończył Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (wydział Lekarski II). Podczas studiów między innymi Stypendysta Rektora UMP (stypendium dla najlepszych studentów) oraz Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii (PTSS Poznań). Po odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (wynik mieszczący się w 10% najwyższych wyników w Kraju) rozpoczął specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej w ramach rezydentury w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii. W 2022 roku złożył Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskał tytuł specjalisty chirurga szczękowo - twarzowego. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii i chirurgii rekonstrukcyjnej w Kraju i za granicą.
Czytaj więcej
Niedzielska-Widomska Agnieszka

Niedzielska-Widomska Agnieszka

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, którą ukończyła w 2002r. z oceną celującą. W 2006r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską powstałą przy Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej uzyskują tytuł doktora nauk medycznych. W 2005r. rozpoczęła specjalizację z zakresu ortodoncji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, którą ukończyła Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym uzyskując tytuł specjalisty ortodonty. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji z zakresu ortodoncji, członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz Sekcji Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
Czytaj więcej
Niemiec Dominika

Niemiec Dominika

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studia ukończyła z wyróżnieniem. Stale poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. W Villa Nova Dental Clinic zajmuje się stomatologią zachowawczą oraz pedodoncją. W jej kręgu zainteresowań jest także medycyna estetyczna. Prywatnie miłośniczka gotowania i biegania.
Czytaj więcej
Piwowarska Katarzyna

Piwowarska Katarzyna

Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny w 2020 roku. Obecnie w trakcie rezydentury z periodontologii w Mazowieckim Centrum Stomatologii. Stałe rozwija swoje umiejętności biorąc udział w licznych kursach oraz konferencjach. W klinice zajmuje się niechirurgicznym leczeniem periodontologicznym.
Czytaj więcej
Płatos Piotr

Płatos Piotr

Studia na wydziale lekarsko - dentystycznym Warszawskiej Akademii Medycznej ukończył w 2005 r. Od początku swojej kariery zawodowej przykładał dużą wagę do szczegółów stąd praca w powiększeniu. Lecząc swoich pacjentów pod mikroskopem skupia się na najmniejszych detalach. Z pasją i zaangażowaniem zajmuje się protetyką stomatologiczną, która to daje mu możliwość realizacji marzeń pacjentów o pięknym uśmiechu. Ceni sobie indywidualne podejście do każdego przypadku i otwartość na ciekawe pomysły. Podąża nieustannie za nowymi technologiami w stomatologii szukając nowych rozwiązań. Systematycznie uczestniczy w kursach na najwyższym krajowym i światowym poziomie. Prywatnie zapalony rowerzysta, biegacz i ciekawy świata podróżnik.
Czytaj więcej
Romanowska Anna

Romanowska Anna

W 2005 r. ukończyła Wydział Lekarsko-Dentystyczny Akademii Medycznej w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym. Od 2006 r. członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. W latach 2008-2013 rezydent w Zakładzie Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie odbywała szkolenie specjalizacyjne, zakończone Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym i uzyskaniem tytułu specjalisty ortodoncji. Współautorka kilku prac naukowych z dziedziny ortodoncji, opublikowanych w Polsce i na świecie. Bezustannie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach ortodontycznych.
Czytaj więcej
Smolińska (Dral) Jarmila

Smolińska (Dral) Jarmila

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyplom lekarza dentysty uzyskała w 2018 roku. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji z zakresu ortodoncji, która stała się jej zawodową pasją. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
Czytaj więcej
Sroczyńska Paulina

Sroczyńska Paulina

Jestem absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Moja praca głównie ukierunkowana jest na stomatologię zachowawczą oraz pedodoncję. Od czasu ukończenia studiów regularnie uczestniczę w kursach i wykładach doskonaląc swoje umiejętności. Bardzo lubię współpracować z dziećmi, ponieważ daje mi to dużą satysfakcję. Prywatnie interesuję się podróżami, muzyką oraz sztuką kulinarną.
Czytaj więcej
Stębelska Ewa

Stębelska Ewa

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji z zakresu stomatologii estetycznej, protetyki i endodoncji. Związana z Villa Nova Dental Clinic od początku istnienia kliniki. Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym dorosłych oraz dzieci. Jako lekarz prowadzący pomaga pacjentom ustalać kolejne etapy leczenia u lekarzy specjalistów w klinice. Szczególnie lubiana przez najmłodszych pacjentów, z którymi potrafi nawiązać świetny kontakt. Zaangażowana w pracę, życzliwa i uśmiechnięta. Jest szczęśliwą żoną, a przy tym mamą dwóch energicznych chłopców i uroczej dziewczynki.
Czytaj więcej
Świderska-Weremko Beata

Świderska-Weremko Beata

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie – dyplom lekarza stomatologa uzyskała w 1998 roku. Uczestniczka licznych szkoleń, kursów i kongresów z zakresu stomatologii zachowawczej i estetycznej. Znawczyni wszelkich metod wybielania zębów. Licówki kompozytowe, które wykonuje, to prawdziwe dzieła sztuki. W Villa Nova Dental Clinic zajmuje się stomatologią zachowawczą i estetyczną.
Czytaj więcej
Szymula Anna

Szymula Anna

Dyplom lekarza dentysty uzyskała w 2021 roku, ukończyła studia w języku angielskim na Univerzita Pavla Jozefa Šafarika na Słowacji. Jej praca dyplomowa skupiała się na etiologicznych czynnikach wad zgryzu. Aktywnie rozwija swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach i seminariach z zakresu ortodoncji. Ponadto, w 2023 roku odbyła prestiżowy staż ortodontyczny w Korei Południowej, gdzie poznała najnowsze, innowacyjne metody leczenia. Wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie, dba o piękny uśmiech naszych pacjentów. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz słowackim.
Czytaj więcej
Temczuk Artur

Temczuk Artur

Absolwent Łódzkiej Akademii Medycznej, którą ukończył w 1986 r. W latach 1987-2004 – starszy asystent w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Polikliniki CSK WAM, gdzie uzyskał II stopień specjalizacji z protetyki stomatologicznej. Prowadził również działalność dydaktyczną jako kierownik specjalizacji innych lekarzy. W Villa Nova Dental Clinic zajmuje się protetyką.
Czytaj więcej
Tuczapska Agnieszka

Tuczapska Agnieszka

Absolwentka wydziału lekarsko – dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zwolenniczka stomatologii minimalnie inwazyjnej. Swój zawód traktuje jako powołanie i podchodzi do niego z pełnym zaangażowaniem. Lubi pracować z ludźmi i dba o dobry kontakt z pacjentem. Do każdego podchodzi indywidualnie uwzględniając jego potrzeby i oczekiwania. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. W codziennej pracy zajmuje się stomatologią zachowawczą ze szczególnym uwzględnieniem estetyki i odbudowy prawidłowej funkcji zębów. Interesuje się zagadnieniami okluzji we współpracy z fizjoterapeutą.  Prywatnie mama Tosi i Franka. Lubi aktywnie spędzać czasz rodziną, relaks blisko natury oraz podróże na własna rękę.
Czytaj więcej
Tyfa Edyta

Tyfa Edyta

Absolwentka Łódzkiej Akademii Medycznej. Dyplom lekarza stomatologa uzyskała w 1992 roku. Posiada drugi stopień specjalizacji z protetyki stomatologicznej. Uczestniczka wielu szkoleń i sympozjów z zakresu protetyki i implantologii. Stomatolog - zajmuje się głównie stomatologią estetyczną (licówki ceramiczne, korony pełnoceramiczne, odbudowa na implantach) oraz zaburzeniami zwarcia.
Czytaj więcej
Weronika Kida

Weronika Kida

Absolwentka  wydziału lekarsko-dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W 2020r. Rozpoczęła specjalizację z chirurgii stomatologicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a w 2023r. Zdała egzamin specjalizacyjny z najlepszym wynikiem w Polsce. W codziennej praktyce zajmuje się chirurgią stomatologiczną oraz periodontologią. Wszystkie zabiegi stara się wykonywać z wykorzystaniem lup lub mikroskopu, co znacznie zwiększa ich skuteczność. Zwraca uwagę na kompleksowe leczenie i edukację pacjenta. Doświadczenie zawodowe wzbogaca poprzez udział w licznych szkoleniach.
Czytaj więcej
Wieczorek Piotr

Wieczorek Piotr

Lekarz stomatolog, specjalista chirurgii stomatologicznej. Absolwent Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Studiował w latach 1989-1994. Od 1994 do 2006 pracował na etacie Asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Szczękowo Twarzowej AM w Warszawie. W 1998 zdał egzamin specjalizacyjny I stopnia z chirurgii stomatologicznej a w 2001 roku uzyskał tytuł specjalisty II stopnia w zakresie chirurgii stomatologicznej. Od wielu lat bierze czynny udział w szkoleniach, sympozjach, wykładach w kraju i za granicą, dotyczących implantologii stomatologicznej. Członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej.
Czytaj więcej
Witt-Porczyk Aneta

Witt-Porczyk Aneta

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. W 2004 roku odbyła staż zagraniczny w King’s College London Dental Institute. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń stomatologicznych. W 2010 roku zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny ze stomatologii dziecięcej. W 2020 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W Villa Nova Dental Clinic zajmuje się stomatologią zachowawczą i dziecięcą, a także stomatologią estetyczną i wybielaniem zębów. Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.
Czytaj więcej
Wojniak Iga

Wojniak Iga

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się leczeniem zachowawczym i endodoncją mikroskopową. Patrzy na pacjenta kompleksowo, stara się, by jej prace były trwałe i estetyczne, a leczenie minimalnie inwazyjne. Poszerza swoje umiejętności i wiedzę na licznych kursach i konferencjach stomatologicznych.
Czytaj więcej
Wróbel-Bednarz Kamila

Wróbel-Bednarz Kamila

Ukończyła Wydział Lekarsko-Dentystyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2008 roku oraz studia podyplomowe „Biomateriały – materiały dla medycyny” na AGH w Krakowie rok później. W 2014 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską dotyczącą biomechaniki zębów zaopatrzonych wkładami koronowo-korzeniowymi. Od 2009 roku jest pracownikiem Katedry Protetyki Stomatologicznej Wydziału Lekarsko Dentystycznego WUM, gdzie pracuje ze studentami polsko i anglojęzycznymi jest również Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Protetyki. Kilkukrotnie została laureatem Nagrody Rektora za osiągnięcia dydaktyczne. Prowadzi szkolenia dla lekarzy z zakresu protetyki stomatologicznej.Jest absolwentem cyklu Curriculum „Gnatologia i okluzja w interdyscyplinarnej stomatologii” według protokołu Vienna School of Interdisciplinary Dentistry The Slavicek Foundation. Jest specjalistą w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Ukończyła liczne kursy. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu złożonych planówleczenia. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń okluzji oraz układu ruchowego narządu żucia, w tym stawu skroniowo-żuchwowego. Stale pracuje naukowo. Jest autorem licznych publikacji. Brała aktywny udział w wielu projektach interdyscyplinarnych oraz konferencjach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.
Czytaj więcej
Zanio-Kulaszewska Agnieszka

Zanio-Kulaszewska Agnieszka

Ortodonta. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie – 2006 rok. Doktor nauk medycznych – obrona pracy z dziedziny endodoncji w 2014 roku, specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją – specjalizacja ukończona w 2012 r., specjalista ortodoncji – Państwowy Egzamin Specjalizacyjny zdany w 2021 roku – droga zawodowa związana z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Wojskowym Instytutem Medycznym. Od 2018 roku członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Prywatnie mama trzech wspaniałych córek i miłośniczka podróży.
Czytaj więcej
Ziomek-Rogacz Dominika

Ziomek-Rogacz Dominika

Ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny w 2010r. Przez 8 lat zdobywała doświadczenie w czeskiej Pradze pod okiem wybitnych lekarzy w renomowanej klinice ,co nauczyło ja holistycznego podejścia do pacjenta oraz precyzji pracy . Bierze udział w licznych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą, Absolwentka Curriculum Akademi Dawsona . Obszar zainteresowań  to protetyka oraz stomatologia estetyczna , zawsze pełna empatii wobec swoich pacjentów . Prywatnie mama dwóch cudownych córek.
Czytaj więcej
Higiena i profilaktyka
Baranowska Paulina

Baranowska Paulina

Dyplomowana higienistka stomatologiczna. Aktywnie poszerza wiedze i rozwija swoje umiejętności. Asystuje przy zabiegach z zakresu ortodoncji, endodoncji i periodontologii.
Czytaj więcej
Bartoszuk Jolanta

Bartoszuk Jolanta

Od wczesnych lat szkolnych swoja karierę zawodową wiązałam z medycyną, stomatologia zafascynowała mnie w szkole średniej. Warszawski Uniwersytet Medyczny na kierunku higiena stomatologiczna ukończyłam w 2007 roku. Dyplom higienistki stomatologicznej zdobyłam z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracy dyplomowej na temat: „Nadwrażliwość zębów- problem czy choroba”. Tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie Warszawskim, kończąc kierunek Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, dzięki obronie pracy na temat: „ Narzędzia marketingu mix drogą do sukcesu gabinetu stomatologicznego”. Uważam, że najlepszą nagrodą w wykonywanej przeze mnie pracy jest zadowolenie pacjenta. Dowodem czego może być uzyskany przeze mnie tytuł Higienistki Stomatologicznej Roku 2015.
Czytaj więcej
Filipek Izabela

Filipek Izabela

Dyplomowana higienistka stomatologiczna. Doświadczenie zdobywałam w USA i w Polsce. Uczestniczka wielu kursów dokształcających z dziedziny profilaktyki stomatologicznej.
Czytaj więcej
Kolasa Magdalena

Kolasa Magdalena

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Higiena Stomatologiczna Dyplom uzyskała broniąc pracę licencjacka na temat: „Rola Higienistki Stomatologicznej w przygotowaniu i opiece następowej pacjenta leczonego protetycznie.” Na co dzień asystuje przy zabiegach z zakresu protetyki, stomatologii estetycznej i ortodoncji.
Czytaj więcej
Konopka Martyna

Konopka Martyna

Absolwentka kierunku Higiena Stomatologiczna na Wydziale Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego. Dyplom Higienistki Stomatologicznej uzyskała broniąc pracę pt. „Utrata twardych tkanek zębów nie próchnicowego pochodzenia – rola higienistki stomatologicznej”. Uczestniczka rożnego rodzaju szkoleń i konferencji z zakresu stomatologii i higieny jamy ustnej. Na co dzień asystuje przy zabiegach w każdej dziedzinie stomatologii.
Czytaj więcej
Kopciewicz-Kozicka Karolina

Kopciewicz-Kozicka Karolina

Dyplom higienistki stomatologicznej uzyskała na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2009 roku broniąc pracę pt. „Zdrowe przyzębie warunkiem zdrowia ogólnego”. Naukę kontynuowała na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia.Autorka publikacji w czasopismach stomatologicznych m. in. Magazynie Stomatologicznym,Asystentce i Higienistce Stomatologicznej. Założycielka i redaktor bloga Dent Press. Prelegentka na konferencjach dla zespołu stomatologicznego m. in. Asysdent, Meet theMaster, konferencje PSHS. Członek komitetu naukowego III i IV Ogólnopolskiej Olimpiady Higienistek Stomatologicznych. Członek Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej. Od 2016 roku współtworzy projekt Dental Trainer przeprowadzając profesjonalne szkolenia dla higienistek i asystentek stomatologicznych.
Czytaj więcej
Marek-Skura Katarzyna

Marek-Skura Katarzyna

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku fizjoterapia. Posiada także uprawnienia higienistki stomatologicznej. Aktywnie doskonali i rozszerza wiedzę i umiejętności zawodowe.
Czytaj więcej
Stacewicz Adrianna

Stacewicz Adrianna

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – I Oddział Stomatologii o specjalizacji Higiena Stomatologiczna. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów z zakresu stomatologii i higieny jamy ustnej w kraju i za granicą. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania.
Czytaj więcej
Zega Agnieszka

Zega Agnieszka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – I Oddział Stomatologii o specjalizacji Higiena Stomatologiczna. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów z zakresu stomatologii i higieny jamy ustnej w kraju i za granic Dyplomowana higienistka stomatologiczna.  Wiedze i doświadczenie zdobywała uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach z zakresu higieny stomatologicznej. Asystuje przy zabiegach chirurgiczny, periodontologicznych, ortodoncji. Ukończyła Wydział Turystyki i Rekreacji.
Czytaj więcej
Fizjoterapia
Logopedia