Uzupełnianie braków zębowych w jamie ustnej: implantacja zębów

Uzupełnianie braków zębowych w jamie ustnej: implantacja zębów

Piękny uśmiech z nienagannym uzębieniem to marzenie nie jednej osoby. Niestety braki zębowe to problem, z którym boryka się bardzo wiele osób. Jest to wyjątkowo krępujący problem, który nie tylko stanowi problem natury estetycznej, ale także wpływa negatywnie na samopoczucie oraz obniża pewność siebie. Osoby z brakami zębowymi unikają uśmiechania się, a niekiedy także rozmów z innymi osobami. Uzupełnienie brakujących zębów jest zatem bardzo ważnym zabiegiem stomatologicznym dla niejednego pacjenta.

Choć metod uzupełniania ubytków po utracie zęba lub zębów jest wiele to obecnie najpopularniejszą oraz najlepszą metodą odbudowy uzębienia są implanty dentystyczne umieszczane w kości szczęki. Implantacja pozwala uzupełnić brakujące zęby w taki sposób, aby wygląd sztucznego zęba nie różnił się od wyglądu naturalnych zębów. Braki w uzębieniu mogą powstawać z różnych przyczyn, jednakże na bieżąco warto odbudowywać braki zębowe, ponieważ każdy ząb jest tak naprawdę oparciem dla pozostałych. Brak jednego zęba może spowodować utratę stabilizacji/podpory zębów sąsiednich.

Czym jest implant dentystyczny?

Implant dentystyczny pełni rolę odpowiednika naturalnego korzenia zęba. Z ogromną skutecznością implanty zębowe zastępują utracone naturalne zęby, dając jednocześnie poczucie komfortu oraz pozytywnie zwiększając pewność siebie osoby, która posiadała nieestetyczne braki w uzębieniu.

Implant stomatologiczny wykonany jest przeważnie z tytanu i umożliwia odpowiednie zamocowanie na nim nowej korony zębowej np. korony porcelanowej. Sam implant umieszczany/wszczepiony jest chirurgicznie w kości (w kości szczęki lub w kości żuchwy) pod powierzchnią dziąsła. Dopiero po wkręceniu implantu możliwe jest umocowanie korony sztucznego zęba.

Implant pełni więc rolę sztucznego korzenia. Natomiast korona protetyczna mocowana jest na stałe. Wówczas korona musi być odpowiednio dobrana do koloru oraz struktury pozostałych zębów naturalnych. warto wiedzieć, że implantami można zastępować nie tylko pojedyncze zęby, ale także całe łuki zębowe.

Zamieszczony w kości implant dentystyczny nie tylko kamufluje brak zęba, ale również doskonale odtwarza funkcje i zadania naturalnych zębów. Tytan, czyli materiał, z którego wykonany jest implant jest materiałem w pełni biozgodnym. Oznacza to, że ludzki organizm traktuje tytanowe implanty zębowe jaka swój integralny element.

Jak działają implanty zębów?

Zarówno mosty, jak i protezy zębowe, czyli tradycyjne metody uzupełniania ubytków zębowych są o wiele mniej komfortowe niż sztuczne uzębienie zamieszczane na implantach. Osoby posiadające klasyczne protezy wielokrotnie uskarżają się m. in. na:

 • powstawanie bolesnych otarć,
 • niestabilność sztucznych zębów,
 • niedopasowanie krawędzi,
 • konieczność przymocowania protez, mostów do sąsiadujących zębów.

Po wszczepieniu implant zrasta się z kością szczęki, dzięki czemu tworzy się bardzo stabilna i solidna podstawa dla sztucznych zębów. Główną zaletą implantów jest fakt, że zamieszczane na nich protezy lub mosty nie ześlizgują się z ich powierzchni nawet podczas jedzenia i rozmowy. Warto wiedzieć, że wszczepienie implantu musi być poprzedzone odpowiednimi badaniami, które oceniają, czy struktura kości umożliwi wszczepienie implantu.

Rodzaje implantów:

Implanty stomatologiczne można podzielić na kilka różnych rodzajów. Jak już wcześniej wspomniano najpopularniejszymi implantami są te wykonane z tytanu. Implanty dentystyczne to szansa na uzupełnienie zarówno pojedynczych, jak i większych braków w uzębieniu. Wśród rodzajów implantów można wyróżnić:

Implanty śródkostne:

Są to implanty, które podczas zabiegu implantacji wczepia się je bezpośrednio w kość szczęki metodą chirurgiczną. Dopiero po zagojeniu się kości wykonywany jest drugi zabieg mający na celu złączenie śrubki z koroną, czyli sztucznym zębem. Wówczas na implancie (stanowiącym sztuczny korzeń zęba) mocuje się: pojedynczy sztuczny ząb lub grupę sztucznych zębów.

Implanty podokostnowe:

Implanty podokostnowe wykonuje się ze specjalnej metalowej ramy. Rama ta umieszczana jest na kości szczęki, nieco poniżej tkanki dziąsła. Rama stanowi podporę dla rozchwianych zębów oraz dla protez, jest to doskonała alternatywa dla pacjentów z zanikiem kości, którzy nie kwalifikują się do implantów klasycznych. W trakcie gojenia się dziąsła tego typu rama pozostaje stabilnie umocowana na kości. Specjalne śrubki przymocowane do ramy wystają znad powierzchni dziąsła. Następnie na śrubkach mocowane są na stałe sztuczne zęby.

Wszczepy/implanty cylindryczne:

Wszczepy cylindryczne cechują się tym, że swoim kształtem przypominają walec lub śrubę. Implanty cylindryczne przeważnie wykonane są z tytanu i charakteryzują się bardzo dużą trwałością.

Wszczepy ceramiczne:

Implanty ceramiczne to tak naprawdę implanty nowej generacji, które wykonuje się z tlenku cyrkonu. Tego typu implanty są wysoce stabilne, biozgodne, a także wyjątkowo odporne na korozję, działanie substancji kwaśnych, czy też zmiany temperatury w jamie ustnej.

Implanty natychmiastowe:

Implanty natychmiastowe to implanty umieszczane w dziąśle bezpośrednio po ekstrakcji zęba.

Leczenie implantologiczne

Jak już wcześniej wspomniano leczenie implantologiczne składa się z dwóch części:

 • chirurgicznej:

W trakcie pierwszego zabiegu implant wprowadzany jest w tkankę kostną. Odbywa się to po zastosowaniu znieczulenia miejscowego, przez co zabieg jest praktycznie bezbolesny. Od części chirurgicznej w dużej mierze zależne jest to, jak długo będzie trwał cały proces leczenia implantologicznego. Niekiedy ten etap musi być poprzedzony ekstrakcją zębów. Dopiero po ekstrakcji zęba, można wstawić implanty. Czasem, gdy mamy do czynienia ze stanem zapalnym w kości, wszczepienie implantów może być możliwe dopiero po okresie wygojenia, czyli nawet po 3 miesiącach. Czas ten jest bardzo ważny, ponieważ w miejscu przyszłego implantu musi być w pełni odbudowana tkanka kostna. Część chirurgiczna może odbywać się w inny sposób zależy od danego przypadku. Niekiedy cały proces wydłuża się.

 • protetycznej:

Część protetyczna dla wielu osób to ostatnia prosta do pięknego, a przede wszystkim pełnego uśmiechu. To właśnie w tym etapie zakładane są korony, mosty, a nawet proteza całkowita.

Jak zastępuje się korzeń zęba?

Implant dentystyczny pełni rolę korzenia zęba. Jednocześnie należy pamiętać, że samo wszczepienie implantu nie uzupełnia brakującego zęba. Do odtworzenia zęba dochodzi w trakcie odbudowy protetycznej, czyli podczas zamocowania na implantach np. : korony, mostu, protezy.

Zabieg implantacji zębów w znieczuleniu miejscowym

Dawniej wszczepianie implantów zębowych wiązało się z bólem i wieloma niedogodnościami. Dziś jest zupełnie inaczej, a nowoczesne techniki stosowane w ramach stomatologii skutecznie zmniejszają ryzyko oraz skutki uboczne po zabiegu.

Cały proces leczenia implantologicznego rozpoczyna się od dokładnego wywiadu lekarza z pacjentem oraz wnikliwego badania stanu jamy ustnej, dziąseł, a także zdrowych zębów. Sprawdzana jest także ilość tkanki kostnej w miejscach planowanych wszczepów poprzez badanie radiologiczne. Do wykonania zabiegu implantacji musi zostać spełnionych kilka warunków.

Aby implanty zębowe zostały wszczepione pacjent musi mieć ukończone co najmniej 20 lat. Jest to ważne gdyż to właśnie w tym wieku zatrzymuje się rozwój kostny organizmu, a co za tym idzie szczęki uzyskują swój ostateczny kształt. Przed zabiegiem niezbędne jest także przeprowadzenie diagnostyki radiologicznej, która składa się: zdjęcia pantomograficznego oraz tomografii komputerowej.

Jeśli u danego pacjenta nie ma przeciwskazań do implantacji układany jest indywidualny plan leczenia. Samo leczenie jak już wcześniej wspomniano składa się z dwóch części: chirurgicznej i protetycznej. Po każdej z nich konieczny jest okres rekonwalescencji i regeneracji.

Dla kogo są implanty zębowe?

Implantacja zębów jest odpowiednia dla każdej osoby, u której występuje problem brakujących zębów. Implant doskonale zapobiega powstawaniu zaniku kości i rozchwiania zdrowych, własnych zębów. Co więcej wszczepiony implant jest niemal niezbędny do zachowani prawidłowej funkcji mowy oraz dla zachowania prawidłowej funkcji rozdrabniania pokarmu. Wiele osób obawia się kosztów implantów stomatologicznych, jednakże należy pamiętać o tym na jak długo wystarczą implanty zębowe. Niekiedy raz wszczepiony implant wystarcza do końca życia pacjenta.

Implanty zębów: przeciwwskazania

Przeciwskazania do implantacji, są to m. in.:

 • niezakończenie wzrostu kości/zbyt młody wiek pacjenta,
 • osteoporoza,
 • choroby nowotworowe,
 • choroby jamy ustnej lub urazy w jamie ustnej,
 • ciąża,
 • alkoholizm bądź częste spożywanie alkoholu,
 • nałogowe palenie papierosów,
 • zażywanie narkotyków,
 • cukrzyca,
 • alergia na stosowane podczas zabiegu materiały,
 • choroby układu krzepnięcia,
 • choroba AIDS.

Co więcej specjalista każdorazowo musi dokonać indywidualnej oceny warunków zaistniałych w jamie ustnej danego pacjenta oraz dokonać analizy informacji dotyczących ogólnego stanu zdrowia. Dopiero wtedy lekarz może zakwalifikować pacjenta do zabiegu.

Proces gojenia się jamy ustnej po zamieszczaniu w niej implantów zębowych

Wszczepienie implantu wiąże się z okresem rekonwalescencji. Oczywiście czas gojenia jest bardzo zróżnicowany, gdyż zależy od indywidualnych predyspozycji regeneracyjnych danego pacjenta. W tym okresie bardzo ważna jest odpowiednia higiena oraz pielęgnacja jamy ustnej. Zazwyczaj tkanki dziąsła goją się od 10 do 14 dni od wszczepienia implantu. Natomiast proces integracji kości z implantem jest bardziej długotrwały i może potrwać nawet do 6 miesięcy.

Co może spowodować utratę implantu zębowego?

Zabieg implantacji zębów wiąże się z powstaniem pewnych powikłań. Są to dość rzadkie przypadki, jednakże pacjent powinien zostać o nich poinformowany jeszcze przed wprowadzeniem implantu. Do powikłań zazwyczaj dochodzi w efekcie nieprzestrzegania zaleceń po zabiegowych. Jak wcześniej wspomniano cały okres po przeprowadzeniu zabiegu wymaga szczególnej i systematycznej dbałości o higienę jamy ustnej. Wszelkie zaniedbania mogą długofalowo wywołać problemy z utrzymaniem implantu, a nawet mogą doprowadzić do utraty implantu. W czasie regeneracji bardzo ważne są regularne kontrole, podczas których specjalistach ocenia wskaźnik powodzenia zabiegu, sprawdza czy implant jest w pożądanej pozycji. Wszelkie niepokojące objawy należy niezwłocznie zgłaszać lekarzowi.