Powtórne (reendo) leczenie kanałowe

Co to jest reendo czyli powtórne leczenie kanałowe?

Reendo czyli powtórne leczenie kanałowe to zabieg stomatologiczny, który polega na usunięciu materiału wypełniającego system kanałowy i ponownym wypełnieniu kanałów zęba. Jest to często wykonywane, gdy poprzednie leczenie nie zostało wykonane prawidłowo lub gdy ząb uległ dalszemu uszkodzeniu. Reendo może być również wykonywane, aby usunąć infekcje lub uszkodzenia, które nie zostały wykryte podczas pierwszego leczenia.

Proces reendo jest podobny do pierwotnego leczenia kanałowego. Stomatolog otwiera ząb i usuwa stare wypełnienie. Następnie stomatolog dokładnie oczyszcza i dezynfekuje kanały zęba, aby usunąć wszelkie pozostałości bakterii i infekcji. Po tym stomatolog wypełnia kanały specjalnym materiałem, aby zapobiec dalszej infekcji i wykonuje zdjęcie rentgenowskie. Na koniec stomatolog umieszcza nowe wypełnienie, aby chronić ząb przed dalszymi uszkodzeniami.

Kiedy konieczne jest reendo?

Powtórne (reendo) leczenie kanałowe jest konieczne, gdy wcześniejsze leczenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Przyczyny powtórnego leczenia mogą być różne, w tym zła technika leczenia, brak dostatecznego dostępu do kanału, niedostateczna dezynfekcja lub zły wybór materiału wypełniającego. Reendo może być również wymagane w przypadku pojawienia się nowych zmian patologicznych w kanale lub jeśli pacjent skarży się na ból po wcześniejszym leczeniu.

Procedura reendo jest podobna do pierwotnego leczenia kanałowego, ale wymaga więcej czasu i precyzji. Lekarz musi usunąć wszystkie poprzednie materiały wypełniające i dokładnie oczyścić i dezynfekować kanał. Następnie kanał jest ponownie wypełniany specjalnym materiałem. Leczenie kończy się zdjęciem rentgenowskim i szczelna odbudową zęba.

Kiedy powtórne leczenia kanałowe nie jest możliwe?

Jeśli zęba nie da się prawidłowo oczyścić lub wyeliminować zakażenia, powtórne leczenie kanałowe może być trudne lub niemożliwe do wykonania. Zęby, które są bardzo zniszczone lub mają skomplikowany układ kanałów, mogą być trudne do leczenia. Również zęby, które są połamane lub mają dużo wypełnień, mogą uniemożliwić powtórne leczenie kanałowe. Zęby z perforacją lub pęknięte także nie kwalifikują się do leczenia. W takich przypadkach lekarz może zalecić usunięcie zęba lub inny rodzaj leczenia.

Możliwe powikłania po zabiegu powtórnego leczenia kanałowego

Powtórne leczenie kanałowe jest skutecznym sposobem na leczenie zębów, które nie odpowiadają na pierwsze leczenie kanałowe. Jest to jednak procedura, która może wiązać się z pewnymi powikłaniami. Najczęstszymi powikłaniami po powtórnym leczeniu kanałowym są ból i obrzęk wokół zęba, a także zapalenie dziąseł. Możliwe jest również, że po zabiegu wystąpią infekcje, które mogą wymagać dodatkowego leczenia antybiotykami. Większość powikłań jest tymczasowa i pacjent szybko wraca do zdrowia.