Podniesienie dna zatoki szczękowej (SINUS LIFT)

Podniesienie zatoki – metoda zamknięta i otwarta

Podniesienie dna zatoki szczękowej (SINUS LIFT) jest procedurą chirurgiczną, która pozwala na wykonanie implantów w miejscach, gdzie występuje niedobór kości. Istnieją dwa sposoby wykonania tego zabiegu – metoda zamknięta i otwarta.

Podniesienie dna zatoki szczękowej – jak przebiega zabieg?

Podniesienie dna zatoki szczękowej (SINUS LIFT) jest zabiegiem chirurgicznym, który ma na celu zwiększenie objętości kości w celu umożliwienia implantacji zębów. Zabieg polega na wykonaniu niewielkiego otworu, aby umożliwić dostęp do zatoki szczękowej.. Następnie wprowadza się specjalny materiał wypełniający, który pomaga podnieść dno zatoki szczękowej i zwiększyć objętość kości. Po wprowadzeniu materiału wypełniającego, chirurg może umieścić implanty zębowe lub inne elementy protetyczne. W przypadku dużego zaniku kości implanty mogą być wprowadzone dopiero po okresie gojenia kości, czyli po ok 3-6 mcy.
Po zabiegu pacjenci mogą odczuwać ból i obrzęk, ale te objawy powinny ustąpić po kilku dniach. Pacjenci powinni unikać aktywności fizycznej i spożywania twardych pokarmów przez kilka tygodni po zabiegu.

Podniesienie dna zatoki szczękowej – powikłania

Chociaż podniesienie dna zatoki szczękowej może być skutecznym sposobem na poprawę funkcji i estetyki uzębienia, istnieje ryzyko powikłań. Należą do nich: infekcja, uszkodzenie nerwów twarzy, obrzęk i ból twarzy, a także krwawienie lub krwiak. Możliwe jest również, że implant nie będzie się trzymał i będzie musiał być usunięty.
Aby zminimalizować ryzyko powikłań po podniesieniu dna zatoki szczękowej, ważne jest, aby pacjent był dobrze przygotowany do zabiegu. Lekarz powinien omówić z pacjentem wszelkie możliwe powikłania i skutki uboczne oraz wszelkie środki ostrożności, które należy podjąć przed i po zabiegu. Pacjenci powinni również przestrzegać wszystkich instrukcji lekarza dotyczących opieki pooperacyjnej i stosować się do wszelkich zaleceń dotyczących leczenia i rehabilitacji.

Czym są materiały kościozastępcze wykorzystywane w zabiegach Sinus Lift?

Materiały kościozastępcze są ważnym elementem w zabiegach Podniesienia dna zatoki szczękowej (Sinus Lift). Są one stosowane w celu wypełnienia ubytków w kości, które powstały w wyniku utraty zębów lub innych zabiegów stomatologicznych. Materiały kościozastępcze są dostępne w różnych postaciach, takich jak żywe tkanki, syntetyczne materiały.
Żywe tkanki są najbardziej naturalnym materiałem kościozastępczym i są często stosowane w zabiegu Sinus Lift. Mogą one pochodzić z pacjenta, jak i z dawcy. Żywe tkanki są przeszczepiane do miejsca, gdzie jest potrzebna dodatkowa kość. Syntetyczne materiały kościozastępcze są również stosowane w zabiegu Sinus Lift. Są one wykonane z materiałów syntetycznych, które są odporne na infekcje.
Materiały te są bezpieczne i skuteczne, dlatego często są stosowane w leczeniu protetycznym i chirurgii stomatologicznej.