Godziny pracy Pn - Pt: 8.00 - 21.00 Sobota: 8:00 - 15:00 | Phone602 507 707

RODO – Metamorfozy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Uczestników Castingu „Metamorfozy”

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, Państwa danych osobowych jest Villa Nova Dental Clinic Kiworkowa spółka partnerska lekarzy Stomatologów (dalej „ VNDC”) z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 219, kod pocztowy 02-962. Możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem iod@villanova.pl

Skąd VNDC ma Państwa dane?

Otrzymaliśmy Państwa dane osobowe, podczas rejestracji zgłoszenia do udziału w Castingu „Metamorfozy” w ramach Castingu przetwarzane dane osobowe będą w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, fotografia przedstawiająca stan Państwa uzębienia („Zdjęcie”) oraz informacje pozwalające na zidentyfikowanie, które zawarli Państwo w zgłoszeniu do przeprowadzanego przez VNDC Castingu.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez VNDC ?

VNDC przetwarza Państwa dane osobowe, aby umożliwić uczestnictwo w Castingu „Metamorfozy ”.

VNDC jest uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy oraz, w zakresie szczególnych kategorii danych (takich jak informacje o Państwa stanie zdrowia), na podstawie odrębnie wyrażonej zgody, a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych (przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości).

Czy konieczne jest podanie danych osobowych do VNDC ?

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, zdjęcie oraz informacje pozwalające na zidentyfikowanie zawarte w odpowiedzi jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w Castingu.

Uprawnienia wobec VNDC w zakresie przetwarzanych danych?

Macie Państwo prawo żądać od VNDC: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne możecie zażądać ich sprostowania. W takim przypadku VNDC może ograniczyć przetwarzanie danych do czasu ustalenia, czy dane są prawidłowe.

Jeśli wyrazicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, możecie żądać usunięcia danych. W takim przypadku VNDC może ograniczyć przetwarzanie Państwa danych osobowych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu.

Jeśli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez VNDC do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych gdy:

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Państwa szczególną sytuacją,

•dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu VNDC przekazuje Państwa dane osobowe?

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą firmy oraz organizacje współpracujące z VNDC na podstawie umowy wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych., są to firmy zajmujące się leczeniem stomatologicznym, wykonujące niezbędne badania laboratoryjne, diagnostyczne, informatyczne bądź firmy, których współpraca będzie wymagana do zrealizowania Castingu ”Metamorfozy” w zakresie: imię, nazwisko, zdjęcie uzębienia i numer telefonu, w celu przeprowadzenia konsultacji medycznych i oceny, czy stan uzębienia kwalifikuję się do zabiegów medycznych,. Dane mogą być przekazywane także podmiotom mającym siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy w celu realizacji Castingu ‘ Metamorfozy ‘.

Długość przechowywania Państwa danych osobowych przez VNDC?

VNDC przechowuje Państwa dane osobowe przez czas przeprowadzania Castingu ‘Metamorfozy’.

VNDC przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres czasu istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.

W przypadku powstania po stronie VNDC uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Państwa dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń (10 lat) lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. VNDC nie będzie także tworzyć profili w oparciu o Państwa dane osobowe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie w ramach zgłoszenia do castingu VNDC „Metamorfozy ”, oraz danych ujawniających moje pochodzenie etniczne lub rasowe, stan zdrowia, orientację seksualną, dla celów przeprowadzenia Castingu i wyłonienia Uczestników Audycji.