Godziny pracy Pn - Pt: 8.00 - 21.00 Sobota: 8:00 - 15:00 | Phone602 507 707

Wróbel-Bednarz Kamila

Ukończyła Wydział Lekarsko-Dentystyczny Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego w 2008 roku oraz studia podyplomowe „Biomateriały –
materiały dla medycyny” na AGH w Krakowie rok później.
W 2014 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską dotyczącą
biomechaniki zębów zaopatrzonych wkładami koronowo-korzeniowymi.
Od 2009 roku jest pracownikiem Katedry Protetyki Stomatologicznej
Wydziału Lekarsko Dentystycznego WUM, gdzie pracuje ze studentami
polsko i anglojęzycznymi jest również Opiekunem Studenckiego Koła
Naukowego przy Katedrze Protetyki. Kilkukrotnie została laureatem
Nagrody Rektora za osiągnięcia dydaktyczne. Prowadzi szkolenia dla
lekarzy z zakresu protetyki stomatologicznej.
Jest absolwentem cyklu Curriculum „Gnatologia i okluzja w
interdyscyplinarnej stomatologii” według protokołu Vienna School of
Interdisciplinary Dentistry The Slavicek Foundation.
Jest specjalistą w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Ukończyła
liczne kursy. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu złożonych planów
leczenia. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń okluzji oraz
układu ruchowego narządu żucia, w tym stawu skroniowo-żuchwowego.
Stale pracuje naukowo. Jest autorem licznych publikacji. Brała aktywny
udział w wielu projektach interdyscyplinarnych oraz konferencjach,
zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

img-5