Czy leczenie kanałowe boli? Wszystko, co trzeba wiedzieć o bólu i znieczuleniu przy leczeniu kanałowym

Czy leczenie kanałowe boli? Wszystko, co trzeba wiedzieć o bólu i znieczuleniu przy leczeniu kanałowym

Leczenie kanałowe zęba ma charakter zachowawczy – pozwala uniknąć konieczności jego ekstrakcji. Zabieg leczenia kanałowego wykonuje się zawsze pod znieczuleniem i nie wiążą się z nim znaczne dolegliwości bólowe.

Ból związany z leczeniem kanałowym

Ból związany z zabiegiem leczenia kanałowego jest nieznaczny, zawsze jest przy tym znacząco mniejszy, niż dolegliwości związane z uszkodzeniem tkanki miękkiej i nerwów zęba. Sam zabieg znacząco zmniejsza dyskomfort związany z zapaleniem. W trakcie zabiegu zainfekowana miazga zębowa jest usuwana, dzięki czemu nasilone dolegliwości bólowe samoczynnie ustępują.

Jak przebiega leczenie kanałowe?

Nieuzasadniona obawa, że leczenie kanałowe boli, prowadzi często do zaniechania leczenia kanałowego lub do jego opóźnienia. Sytuacja ta wiąże się z niewiedzą o przebiegu leczenia kanałowego oraz z nieznajomością faktu, że jest ono niemal całkowicie bezbolesne. Warto więc poznać, na czym polega leczenie kanałowe. Główne etapy leczenia kanałowego to:

1) Wykonanie zdjęć rentgenowskich chorych zębów. W związku z faktem, że leczenie kanałowe jest zabiegiem precyzyjnym, leczenie wymaga dokładnej analizy budowy zęba i jego korzeni.

2) Podanie znieczulenia miejscowego.

3) Usunięcie próchnicy zęba.

4) Wykonanie otworów prowadzących do kanałów korzeniowych.

5) Precyzyjne oczyszczenie kanałów poprzez usunięcie miazgi zębowej.

6) Dezynfekcja kanałów preparatami, które zabijają drobnoustroje.

7) Osuszenie i wypełnienie kanałów.

8) Kontrola radiologiczna.

9) Odbudowa zęba.

Na czym polega leczenie kanałowe?

Właściwe leczenie kanałowe rozpocząć należy od diagnostyki obrazowej, wykonuje się więc punktowe zdjęcia RTG lub tomografię cyfrową. Prawidłowo wykonane zdjęcie RTG pozwala na ocenę budowy zęba i samych kanałów korzeniowych. Zdjęcia RTG pozwalają także na uniknięcie możliwych komplikacji leczenia kanałowego, związanych np. związanych np. z obecnością torbieli.

Leczenie kanałowe zębów jest zabiegiem niezwykle precyzyjnym, przeprowadzanym pod mikroskopem. Konieczne jest w nim staranne oczyszczenie kanałów korzeniowych, a następnie równie staranne ich wypełnienie. W czasie zabiegu usuwa się tkanki miękkie miazgi zęba. Do wypełniania kanałów zębowych służy dobrze tolerowana przez organizm gutaperka. Górne i dolne szóstki, siódemki oraz ósemki mają 3 lub 4 kanały, w związku z czym ich leczenie endodontyczne jest bardziej złożone.

Ostatnim etapem leczenia kanałowego jest rekonstrukcja zęba. Poprzedza ją ponowne wykonanie zdjęć RTG.

Jakie są przyczyny bólu zęba przed rozpoczęciem leczenia kanałowego?

Główną przyczyną bólu przed rozpoczęciem leczenia zęba jest martwica miazgi zęba i obrzęk tkanek miękkich spowodowany przez stan zapalny. Opuchlizna i bardzo silne dolegliwości bólowe świadczą zazwyczaj o tym, że nie jest już możliwe leczenie zęba za pomocą zwykłych wypełnień. W sytuacji tej występuje konieczność leczenia endodontycznego.

Leczenie kanałowe pozwala na uratowanie zęba w sytuacjach, gdy doszło do poważnych zmian chorobowych. Bardzo często zmianom tym towarzyszą silne dolegliwości bólowe. Samo występowanie silnego bólu nie oznacza jednak jeszcze, że usunięcie zęba będzie koniecznością.

Ból w trakcie zabiegu

Sam zabieg wykonywany jest przy znieczuleniu miejscowym. Pacjent nie powinien więc odczuwać dolegliwości bólowych w trakcie jego trwania. Możliwe są jedynie niewielkie dolegliwości bólowe lub poczucie dyskomfortu. W pełni bezbolesne leczenie kanałowe zęba możliwe jest dzięki temu, że znieczulenie miejscowe podawane jest systemem komputerowym.

Jakie znieczulenie podaje się w trakcie leczenia kanałowego?

Zęby znieczula się na wiele sposobów, których dobór opiera się przede wszystkim na ich położeniu w jamie ustnej. Są to przede wszystkim znieczulenie domiazgowe, śródwięzadłowe, przewodowe oraz nasiękowe.

Jeśli pacjent szczególnie obawia się tego, czy leczenie kanałowe boli, w niektórych przypadkach wykonać można także znieczulenie ogólne. Narkoza nie jest jednak obojętna dla organizmu.

Czym może skutkować niepodjęcie leczenia kanałowego?

Zbędna obawa o to, że leczenie kanałowe boli, u wielu pacjentów powoduje niepodjęcie leczenia. Zbyt późne podjęcie właściwego leczenia powoduje, że we wnętrzu zęba powstaje ostre zapalenie miazgi.

Stan taki oznacza często pojawienie się o wiele bardziej dokuczliwego bólu, niż samo leczenie endodontyczne. Obawa, że leczenie kanałowe zęba boli jest więc irracjonalna – leczenie kanałowe umożliwia uniknięcie bolesności i pozwala uchronić ząb przed usunięciem.

Ból odczuwany po zabiegu

Dodatkowe objawy bólowe mogą wystąpić po rozpoczęciu leczenie kanałowego. Kiedy znieczulenie przestaje działać, pacjent odczuwać może ból zęba o zróżnicowanym stopniu nasilenia.

U pacjenta może wystąpić tak ból samoistny, jak i ból pojawiający się po gryzieniu pokarmów. Może on nasilać się gdy pacjent spożywa gorące posiłki lub gdy przebywa w pozycji leżącej

Złamanie zęba przy leczeniu kanałowym

Poważną komplikacją, która może wystąpić przy leczeniu kanałowym jest złamanie zęba. Sytuacji tej towarzyszy przy tym ostry ból.

Zęby, do leczenia których jest potrzebne leczenie kanałowe są zazwyczaj silnie uszkodzone biomechanicznie. Aby uniknąć tej sytuacji, w czasie leczenia zęba zaleca się wyłączenie go ze zgryzu lub przynajmniej znaczną ostrożność przy posiłkach.

Powikłania leczenia endodontycznego

Leczenie kanałowe prowadzić może do powikłań, z którymi wiążą się dolegliwości bólowe. Do najczęściej występujących należą ropnie, które wymagają interwencji chirurga. Inne częste powikłania to złamanie lub uszkodzenie mechaniczne ścianek zęba. Może dojść do złamania narzędzia w kanale a także do perforacji kanału lub niemożności udrożnienia kanału na pełnej długości. Niektóre powikłania dyskwalifikują ząb z dalszego leczenia.

Leczenie kanałowe a długo utrzymujący się dyskomfort

Leczenie kanałowe zębów nie w każdym przypadku kończy się powodzeniem Długo utrzymujący się dyskomfort nie jest stanem normalnym, może świadczyć np. o tym, że nastąpiła infekcja leczonego kanałowego zęba. W tej sytuacji konieczne będzie powtórne leczenie kanałowe.

Leczenie kanałowe a środki przeciwbólowe

W czasie leczenia kanałowego lekarz podaje pacjentowi środki znieczulające. Po ustaniu znieczulenia można stosować leki przeciwbólowe dostępne bez recepty a w przypadku silnego bólu należy skontaktować się z lekarzem celem otrzymania recepty.

Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym

Po właściwym leczeniu kanałowym niezbędna jest odbudowa zęba. Często jest to odbudowa protetyczna w postaci koron lub wkładów koronowo-korzeniowych. Także odbudowa zęba jest zabiegiem bezbolesnym. Jeśli stan zęba na to pozwala, możliwe jest także zastosowanie materiałów kompozytowych.

Czynniki psychologiczne

Istotne są także czynniki czysto psychologiczne. Dobre podejście lekarza prowadzącego do pacjentów sprawia, że pacjentom zdecydowanie łatwiej uporać się z bólem w czasie zabiegu. Niezbędna jest także pełna informacja o tym, czy leczenie kanałowe boli i o samym jego przebiegu. Doświadczony stomatolog potrafi sprawić, że w trakcie leczenia kanałowego zmniejsza się nie tylko sam ból zęba, ale także towarzyszący pacjentom podczas leczenia stres.

Czy leczenie kanałowe zęba można przeprowadzić w czasie jednej wizyty?

Skomplikowana anatomia zęba sprawia, że niekiedy okazuje się konieczne wieloetapowe leczenie zęba. W wielu gabinetach, w zależności od możliwości czasowych, istnieje jednak możliwość przeprowadzenia diagnozy i pełnego zabiegu tego samego dnia.

Kiedy objawy bólowe po leczeniu kanałowym ustępują?

Wszelkie objawy bólowe zębów związane z leczeniem kanałowym ustępują najpóźniej po 5-6 dniach od zabiegu. W przypadku znacznej nadwrażliwości zębów wystąpić mogą niekiedy pojedyncze impulsy bólowe utrzymujące się dłużej. Są to głównie dolegliwości na nagryzanie. Spotyka się jednak także obejmujące wyleczony ząb tzw. bóle fantomowe o podłożu psychologicznym.

Dłuższe utrzymywanie się bólu po zabiegu zawsze oznacza, że należy skontaktować się ze stomatologiem. Zwłaszcza dolegliwości bólowe o charakterze ostrym wymagają natychmiastowego kontaktu z lekarzem prowadzącym. W wielu sytuacjach niezbędne stanie się dalsze leczenie.